top of page
BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence (BI) houdt zich bezig met (onder andere) de volgende thema's:

  • Creatie van actuele inzichten in prestaties van het bedrijf. 

  • Verkrijging van betrouwbare handvatten in aansturing.

  • Snelle identificatie van "zere plekken" in de processen en effectiviteit meting  van de genomen maatregelen.

  • Ontdekken wat het bedrijf nog niet weet, maar wat cruciaal is voor het toekomstige succes. 

BUSINESS
ANALYSE
Young businesswoman sitting on chair wit

Heeft u een complex probleem of informatie behoefte op een bepaald business gebied, Dash Analytics kan u helpen om een oplossing te vinden.

Problemen worden onderzocht door gebruik te maken van data analyse, LEAN technieken en interactie met de team van de klant.

REPORTING &
VISUALIATION
Data on a Touch Pad

Data analyse levert veel waardevolle informatie. Maar om deze informatie goed te kunnen benutten, moet deze makkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn.

 

Juiste presentatie vorm is de sleutel voor een hoog rendement van gecreëerde inzichten.

Effectieve en gebruikersvriendelijke producten:

  • Reporting

  • Dashboards

  • Data Stories

bottom of page