top of page

BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence (BI) houdt zich bezig met (onder andere) de volgende thema's:

 • Creatie van actuele inzichten in prestaties van het bedrijf. 

 • Verkrijging van betrouwbare handvatten in aansturing.

 • Snelle identificatie van "zere plekken" in de processen en effectiviteit meting  van de genomen maatregelen.

 • Ontdekken wat het bedrijf nog niet weet, maar wat cruciaal is voor het toekomstige succes. 

Business Intelligence is niet iets van de hogere sferen. BI hoort bij elk bedrijf. Namelijk het BI niveau van uw bedrijf maakt het verschil in concurrentievermogen. Om in te schatten hoe intelligent (hence “slim”) uw bedrijf is, kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 • Hoe goed kent uw bedrijf zijn eigen processen en zijn business omgeving?

 • Weet uw bedrijf, waar de huidige en potentiële probleemgebieden liggen die uw bedrijf 's success kunnen remmen?

 • Hoe snel kan uw bedrijf beslissingen nemen en reageren op veranderingen?

 • Hoe actueel is de informatie op basis waarvan beslissing worden genomen ?

 

Traditioneel baseren managers hun beslissingen op de ervaring, intuïtie en beperkte aantal financiële rapportages.

Snelheid en complexiteit van de moderne wereld stelt nieuwe, hogere, eisen aan de managers en hun vaardigheden. Ze moeten actuele inzichten hebben over de bedrijfsprestaties, snel en adequaat kunnen reageren en toekomstige business ontwikkelingen kunnen inschatten. 

Een modern bedrijf is een complex organisme met veel door elkaar lopende processen en meerdere systemen en een manager is ook maar een mens. Om een bedrijf effectief aan te kunnen sturen moet hij  goede meet instrumenten hebben.

Soms wordt gedacht dat aanschaffen van een of een andere fancy BI tool meteen voldoende informatie en inzicht geeft om antwoorden te krijgen voor vraagstukken over wat gaande is in de business.

 

In werkelijkheid is het een cruciale punt voor een succesvol BI tool implementatie dat de kwaliteit van de data voor de tool perfect is. Om dit te bereiken, moet het volgende business analytics traject voltooid zijn:

 • Bepalen van proces/bedrijf doel(en) in scope.

 • Definiëren van relevante KPIs.

 • Definiëren van nodige data elementen.

 • Evaluatie van data beschikbaarheid en kwaliteit: analyse van data stromen en bedrijfsprocessen.

 • Data processing: data verzameling, warehousing, clean-up en analyse.

 • BI oplossing type keuze: van Excel tot implementatie van een van de markt leading BI platformen (Power BI / Tableau).

 • BI tool inrichting: dashboard(s) bouwen.

 • Tool users training en tool testing.

Finance, capital banking and investment

Dash Analytics helpt u graag bij BI tool implementatie. Wilt u meer weten over hoe uw  bedrijf meer waarde uit de data kan halen en een hoger BI niveau kan bereiken, neem dan contact  op met Dash Analytics.

bottom of page